Καταγγελία της ΛΑΤΩ Α.Ε για τα αδρανή υλικά του αεροδρομίου

  Στο προσκήνιο έφτασε και πάλι το ζήτημα των αδρανών υλικών που προορίζονται για την κατασκευή του διαδρόμου του αεροδρομίου. Στην παρακάτω αναλυτική ανακοίνωση η εταιρία ΛΑΤΩ Α.Ε, αναφέρεται σε χαριστικές πράξεις υπέρ της ανάδοχης εταιρίας, η οποία έχει την δυνατότητα απόληψης των υλικών αυτών από τέσσερις δανειοθαλάμους, αλλά όχι από το ίδιο της το λατομείο. “Όπως επανειλημμένα έχομε αναφέρει, η εταιρεία μας ΛΑΤΩ Α.Ε. είναι η μόνη αδειοδοτημένη από το 1994, για την εξόρυξη, επεξεργασία και διάθεση υγιών ασβεστολιθικών υλικών κατάλληλων για παραγωγή οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος και οδοστρωσίας…

Περισσότερα