Καταστροφή πυρομαχικών στα Κάτω Φανά

  Σήμερα  κατά το χρονικό διάστημα από 08:30 έως 11:30, θα πραγματοποιηθεί καταστροφή πυρομαχικών (εκρήξεις) στο Πεδίο Ασκήσεων Κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων ΧΙΟΥ.   Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και τις αντίστοιχες ώρες, απαγορεύεται στην  παραπάνω περιοχή, η προσέγγιση ατόμων, ζώων και οχημάτων, προς αποφυγή ατυχήματος.

Περισσότερα

Καταστροφή πυρομαχικών στα Κάτω Φανά

    Την  Τρίτη16 Μαΐου2023 με εναλλακτική την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, κατά το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 13:00Ω, θα πραγματοποιηθεί καταστροφή πυρομαχικών (εκρήξεις) στο Πεδίο Ασκήσεων Κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων ΧΙΟΥ.  Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και τις αντίστοιχες ώρες, απαγορεύεται στην  παραπάνω περιοχή, η προσέγγιση ατόμων, ζώων και οχημάτων, προς αποφυγή ατυχήματος.\            

Περισσότερα

Καταστροφή πυρομαχικών στα Κάτω Φανά

  Τη  Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 με εναλλακτική την Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2023, κατά το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 13:00, θα πραγματοποιηθεί καταστροφή πυρομαχικών (εκρήξεις) στο Πεδίο Ασκήσεων Κάτω Φανών, περιοχή Πυργίου ΧΙΟΥ. Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρες, απαγορεύεται στην  παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων, προς αποφυγή ατυχημάτων.      

Περισσότερα

Καταστροφές πυρομαχικών στα Κάτω Φανά

Την Πέμπτη 07 Απριλίου  με εναλλακτική την Παρασκευή  08 Απριλίου και από 09:00  έως 13:00, θα πραγματοποιηθούν καταστροφές (εκρήξεις) πυρομαχικών στο πλαίσιο εκκαθάρισης του Πεδίου Ασκήσεων Κάτω Φανών, στην περιοχή Ολύμπων ΧΙΟΥ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, απαγορεύεται η οποιαδήποτε είσοδος/κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή προς αποφυγή ατυχημάτων.

Περισσότερα