Συναντήσεις Για Τις Σχέσεις Γονέων Στο Γυμνάσιο Κάμπου

Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης σχολικών μονάδων και στον άξονα Σχέσεις σχολείου – οικογένειας εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης για το Γυμνάσιο Κάμπου με θέμα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ με  συντονιστή τον καθηγητή κο Βοξάκη Βασίλειο. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο θα διεξαχθεί, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ. στο χώρο εκδηλώσεων του Γυμνασίου Κάμπου, μια σειρά επιμορφωτικών ομιλιών με εισηγητές ειδικούς επιστήμονες οι οποίες θα απευθύνονται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του Γυμνασίου Κάμπου, σε εκπαιδευτικούς καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Θέμα της…

Περισσότερα