Σε λειτουργία το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει τους δημότες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κατάθεση αιτήσεων πραγματοποιείται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Κων/νου Μονομάχου 35-37) τηλ.: 22713 52617 και 22713 52606. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αντίγραφο Α.Τ ή Διαβατηρίου Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας έτους 2022 (έως 5.000 ατομικό εισόδημα, 6.000 οικογενειακό, προστίθεται ποσό 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος) Για ανέργους: βεβαίωση ανεργίας Σε περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση ΚΕΠΑ  

Περισσότερα