Για το ” ΚΟΚΚΑΛΕΙΟ” Μαιευτήριο Χίου – Αυτούς τους σοβάδες ποιος θα τους φάει στο κεφάλι;

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου Ως γνωστόν, στην οδό Μιχ. Λιβανού 45 βρίσκεται το κτίριο του ιστορικού πρώην “Κοκκάλειου” Μαιευτηρίου Χίου. Το κτίριο αυτό επί δεκαετίες παρείχε ιατρική φροντίδα στον τομέα της γυναικολογίας-μαιευτικής, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ανθρώπινες ιστορίες, γεγονότα και συναισθήματα μυριάδων συμπολιτών μας. Η λειτουργία του περατώθηκε το έτος 1979, ενώ αρκετά αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Χίου. Την περίοδο 2003-2006 διετέλεσα μέλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του εν λόγω σχολείου και το έχω περιηγηθεί στο σύνολό του. Για την ιστορία και λειτουργία της δομής…

Περισσότερα