Γιατί δεν πρέπει να δίνετε τους κωδικούς taxisnet στον λογιστή σας, ποια η σωστή διαδικασία

Εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα παρέχουν οι κωδικοί taxisnet, και συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που αφορούν φορολογικές δηλώσεις αλλά και πρόσβαση σε υπηρεσίες του δημοσίου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από επιτήδειους. Δεν είναι λίγες οι φορές που για τη διευκόλυνσή τους οι πολίτες προτιμούν να δίνουν τους κωδικούς taxisnet σε τρίτα πρόσωπα – π.χ στους λογιστές τους – για την διεκπεραίωση διάφορων αναγκών τους που αφορούν την εφορία αλλά και λοιπές υποχρεώσεις. Ποια είναι όμως η σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες προκειμένου να διασφαλίσουν τον βαθμό ασφαλείας των…

Περισσότερα