ΛΑΣ: Αντιδημοκρατικό ξεκίνημα έκανε η δημοτική αρχή

Σε συνεδρίαση προέβησαν η συμπολίτευση και αντιπολίτευση στο δήμο Χίου με θέμα την εκλογή διοικήσεων στις εταιρείες και λοιπούς φορείς του ιδίου, κυρίως στην Προμηθευτική Α.Ε. Σε πρώτο πλάνο, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Μαλαφής, πρότεινε στο σώμα δέκα συν δύο μέλη για να καλύψουν τις θέσεις των εκλεκτόρων. Παρόλα αυτά οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αντέδρασαν διότι συνειδητοποίησαν ότι δεν λάμβαναν θέσεις σε αναλογικό ποσοστό με τις δυνάμεις της. Ενώ έκαναν νύξη περί ισονομίας των δικαιωμάτων αναφορικά με τις διοικητικές θέσεις, κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη για την διεύθυνση της Προμηθευτικής,…

Περισσότερα