104 Χρόνια από την Ίδρυση του Λιμενικού Σώματος (1919-2023)

  Ο ιδρυτικός νόμος του Λιμενικού Σώματος είναι ο Ν.1753 του 1919 ‘’Περί τροποποιήσεως του Νόμου 816/1917 και προσθήκης συναφών διατάξεων’’. Το άρθρο 3 του ως άνω νόμου αποτελεί την επίσημη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του Λιμενικού Σώματος. Η ενοποιημένη και αυτοτελής Δ.Ε.Ν./Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού τέθηκε υπό τις άμεσες διαταγές του Υπουργείου Ναυτικών. Το Λιμενικό Σώμα αποτελείται από το προσωπικό της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού, της Επιθεωρήσεως των υπηρεσιών αυτού, του Ν.Α.Τ. και των Λιμενικών Αρχών. Με διάταγμα εξουσιοδοτήθηκε η μετάταξη στο Λ.Σ από το Π.Ν εξήντα έξι (66) Αξιωματικών, οι οποίοι…

Περισσότερα