Ξεκίνησαν οι εργασίες για την «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ)» στα Ψαρά

      Ξεκίνησαν στο νησί μας και προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες του υποέργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ)», συμβατικού προϋπολογισμού 1.057.760,20 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α). Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και των έργων διάθεσης αυτής, δυναμικότητας 1.712 ι.κ. με προοπτική εικοσαετίας για τον μοναδικό οικισμό του νησιού μας.     Περιλαμβάνει εκτός από τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, τη θέση σε αποδοτική λειτουργία, τις δοκιμές ολοκλήρωσης καθώς και τις δαπάνες της 6μηνης λειτουργίας και συντήρησης…

Περισσότερα