Μάθε που ψηφίζεις!

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου σε συνεργασία με το τμήμα καθαριότητας, ανέπτυξε εφαρμογή για τον δημότη που θα τον βοηθήσει να εντοπίσει με ακρίβεια το εκλογικό τμήμα που ψηφίζει. Η εφαρμογή βρίσκεται στη σελίδα του Δήμου Χίου www.chios.gov.gr και διατίθεται μέσω google play (android). Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού του εκλογικού τμήματος μέσω Google maps api και περιλαμβάνει κάτοψη των κτιρίων των εκλογικών τμημάτων Χίου, Βροντάδου και Θυμιανών.

Περισσότερα