Μέτρα στήριξης & “θωράκισης” του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Επιστολή Περιφερειάρχη Β.Α σε 4 Υπουργούς της Κυβέρνησης

Με την παρούσα επιστολή ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ζητά και προτείνει την άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης, ενίσχυσης, προστασίας και “θωράκισης” του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς επηρεάζεται άμεσα από τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Παρακάτω ολόκληρη η επιστολή:    

Περισσότερα