Μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στον Κεντρικό Λιμένα Χίου

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Έχοντας υπόψη: α) Το άρθρο 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Χίου (ΦΕΚ 486 Β΄/23-05-1986) β) Τις υπ’ αριθμ. 155/2020 – 57/2021 – 85/2021 αποφάσεις  Δ.Λ.Τ. Χίου. γ) Την αριθμ.πρωτ.:2132.25-15/48209/2016/06-06-2016 Δ/γή ΥΝΑΝΠ/ΔΛΑ.   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Όπως: την Παρασκευή 30/06/2023 από ώρα 22:30 μέχρι ώρα 01:00, το Σάββατο 01/07/2023 από ώρα 21:00 μέχρι ώρα 01:00 και την Κυριακή 02/07/2023 από ώρα 22:30 μέχρι ώρα 01:00. Η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο Χίου προς το Ξενοδοχείο Χανδρή, από την συμβολή…

Περισσότερα

Μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στο Κεντρικό Λιμένα Χίου

                                                                                                    Ο  Κεντρικός Λιμενάρχης Έχοντας υπόψη: α)  Το άρθρο 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Χίου (ΦΕΚ 486 Β΄/23-05-1986) β)  Τις υπ’ αριθμ. 193/12-07-22 απόφασή  Δ.Λ.Τ. Χίου. γ) Την  αριθμ.πρωτ.:2132.25-15/48209/2016/06-06-2016 Δ/γή ΥΝΑΝΠ/ΔΛΑ.                                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   Για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 22/07/2022 έως και το Σάββατο 23/07/2022, η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας από Τελωνείο Χίου προς Ξενοδοχείο Χανδρή, από την συμβολή των οδών Κανάρη με Λ. Αιγαίου έως και την αρχή της Κόκκαλη, θα παραμείνει κλειστό, με σκοπό την ασφάλεια…

Περισσότερα

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου : Μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στον Κεντρικό Λιμένα Χίου

    Για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 29/07/2021 έως και την Κυριακή 01/08/2021, η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας από Τελωνείο Χίου προς Αεροδρόμιο, από την συμβολή των οδών Κανάρη με Λ. Αιγαίου έως και την αρχή της Κόκκαλη, θα παραμείνει κλειστό, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πολιτών και τουριστών που, λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της παραλιακής οδού. Οι ώρες που θα παραμείνει κλειστό το ανωτέρω ρεύμα κυκλοφορίας θα είναι από 20:00 και μέχρι ώρα 01:30. Αναλυτικότερα κατά…

Περισσότερα