Έπαρση μεγάλης σημαίας

Eνόψει της επετείου της Απελευθέρωσης της Χίου, θα πραγματοποιηθεί  σήμερα στις 12.30 μ.μ. η έπαρση της μεγάλης σημαίας στο Νότιο Λιμενοβραχίονα. Θα προηγηθεί η πορεία της από την Κεντρική Πλατεία μέσω της Λεωφόρου Αιγαίου.      

Περισσότερα