Σφαγές της Χίου: Χρέος πανελλήνιας προβολής και τιμής

Με την ευκαιρία των πρόσφατων εκδηλώσεων στο Μελανιός για τις Σφαγές της Χίου του 1822, και ενόψει την συμπληρώσεως μετά τριετία της διακοσιοστής επετείου από το τραγικότατο εκείνο γεγονός, θεωρούμε υποχρέωσή μας να μοιραστούμε μετά   των κατοίκων της νήσου μας, αλλά και του συνόλου των τέκνων της όπου γης, τον ακόλουθο συλλογισμό-προβληματισμό, ο οποίος, όπως συνάγεται από τα σχετικά κατά καιρούς  δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, αποτελεί απορία, αλλά και συνάμα όνειρο και προσδοκία όλων των μετά την απελευθέρωση της νήσου μας γενεών. Συγκεκριμένα, κατά γενική  ιστορική παραδοχή και ομολογία,  τα…

Περισσότερα