Η ελληνική μπίρα αντέχει

Αντοχές επέδειξε ο κλάδος της ζυθοποιίας στη χώρα το 2020, καθώς παρά τη μείωση των πωλήσεων, απότοκο κυρίως του γεγονότος ότι έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστή η εστίαση, αντιστάθμισε εν μέρει τις απώλειες από την αύξηση των πωλήσεων στο κανάλι του σούπερ μάρκετ, αλλά και από τις εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν σε σύγκριση με το 2019. Οι αντοχές αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και στην ανάπτυξη που έχει επέλθει στον κλάδο τα προηγούμενα χρόνια, τόσο μέσω των συνεχών επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι ισχυροί παίκτες της ζυθοποιίας, όσο και μέσω…

Περισσότερα