Έρχεται η Σεισμική Άσκηση ΝΤΑΝΤΑΝΟΣ

  Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι θα διεξαχθεί  μεγάλης κλίμακας Άσκησης Σεισμού στο πεδίο, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χίου με την κωδική ονομασία «ΝΤΑΝΤΑΝΟΣ – ΧΙΟΣ 2022»//«Field, Live Exercises // EQ // DADANOS – CHIOS 2022», που θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημέρες 13η και 14η Οκτωβρίου 2022 στη νήσο Χίο με την συμμετοχή της Γ.Γ.Π.Π., του Ο.Α.Σ.Π., όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, του Εμπορικού  Συλλόγου και όλων των φορέων / υπηρεσιών των νήσων Χίου, Οινουσσών και Ηρωικής νήσου Ψαρών. Η Άσκηση στο πεδίο στοχεύει στην αφύπνιση, γνώση, ετοιμότητα, δοκιμή, εξέταση…

Περισσότερα