Νυχτερινό ρεύμα 2022: Μέχρι πότε ισχύει το χειμερινό ωράριο

Από την 1η Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος. Συγκεκριμένα το ωράριο από 1η Νοεμβρίου 2022 έως 30 Απριλίου 2023, είναι: -02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών. -02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών. Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους. Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.…

Περισσότερα