Εργασίες οδοποιίας στις οδούς Ελ. Βενιζέλου και Μητροπολίτη Φωστίνη από Παρασκευή 04/06 έως Τετάρτη 09/06/2021

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο του έργου «Δημοτική Οδοποιία ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ», θα ξεκινήσει εργασίες στις παρακάτω οδούς: 1.Καλουτά και σε μέρος της οδού ΕΛ. Βενιζέλου  έως τη συμβολή με την οδό Κωνσταντινουπόλεως 2. Φωστίνη Μητροπολίτη από τη συμβολή με την οδό Αντικλέους έως τη συμβολή με την οδό Γεωργίου Βούρου Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν  από  04/06/2021 έως 09/06/2021.

Περισσότερα