Εργασίες συντήρησης και απαγόρευση κυκλοφορίας επί της οδού Βαρδαλάχου

  Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι θα εκτελέσει εργασίες σε επικίνδυνα ετοιμόρροπη κατασκευή επί της οδού Βαρδαλάχου 10. Για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων στην οδό Βαρδαλάχου την Δευτέρα  2/9/2019. Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού, που θα εκτελέσει τις εργασίες και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση …

Περισσότερα