Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς

Από την Τετάρτη 22 Μαρτίου ξεκινάει η  χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών, για τις γιορτές ΠΑΣΧΑ 2023και θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Απριλίου. Κατάθεση δικαιολογητικών αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελλο Α4 από 08:30  μέχρι 13:00 στον Οίκο Ναύτου. Οδηγίες και δικαιολογητικά: www.oikosnautou.gr. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2271044477 και 2271044475.    

Περισσότερα

Έκτακτη επιχορήγηση ανέργων Ναυτικών

Ο Οίκος Ναύτου Χίου  ανακοινώνει ότι, η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών, για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 θα γίνει από 28-11-2022 έως και 22-12-2022. Κατάθεση δικαιολογητικών αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο Α4 από 09:30 μέχρι 13:00. Οδηγίες και δικαιολογητικά: www.oikosnautou.gr Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2271044475 και 2271044477.  

Περισσότερα