Προσοχή! Να μην πετάμε ζεστές στάχτες από τζάκια μέσα σε κάδους απορριμμάτων

Άρπαξε φωτιά κάδος από «ζεστή» στάχτη! Πολλοί συμπολίτες μας δεν είναι προσεκτικοί και ξεφορτώνονται τα υπολείμματα της καύσης σε κάδους απορριμμάτων, ενώ εκείνα ακόμα καπνίζουν, με αποτέλεσμα να καίγονται οι κάδοι. Προσοχή στις στάχτες Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, να μην πετάμε τις στάχτες από τζάκια και λέβητες μέσα σε κάδους απορριμάτων. Καλό θα ήταν να αφήνουμε τη στάχτη μία τουλάχιστον ημέρα μέχρι να κρυώσει και στη συνέχεια να την απορρίπτουμε στους κάδους.      

Περισσότερα