Παγχιακός Σύλλογος Α.μεΑ.: Μέτρα Προστασίας για Α.μεΑ. από τις συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού

Ο Παγχιακός Σύλλογος Α.μεΑ. ενημερώνει τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους ότι τέθηκε σε ισχύ, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Η απόφαση εκδόθηκε στις 11 Μαρτίου και μ’ αυτήν ρυθμίζονται θέματα που έχουν προκύψει από την πανδημία και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Όσον αφορά τα Άτομα με Αναπηρία, στο άρθρο 6 της Π.Ν.Π., προβλέπεται η αναβολή συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και η παράταση των παροχών λόγω αναπηρίας μέχρι…

Περισσότερα