Έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας ορίστηκε ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Γενούζος

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σήμερα 24.08.2021 ο ορισμός ως Επάρχου της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου Παναγιώτη Γενούζου. Η θητεία του ως άνω Επάρχου ορίζεται για ένα έτος.

Περισσότερα