Παράταση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά δάση και εν γένει δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε/8.8.21 (Β’ 3661), 1019/4/24-η’/12.8.21 (Β΄3746) και 1019/4/24-ιδ’ /19.8.2021 (Β΄3877) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 3953/Β΄/26.8.2021) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 138/Α΄/5.8.2021) «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄/138) για τις απαγορεύσεις που αφορούν τα δάση, προστατευόμενες περιοχές και άλση, παρατείνεται έως την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει η Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χίου (ΑΔΑ:684Β7ΛΩ-Ξ6Ρ) με θέμα: «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων & παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά…

Περισσότερα