Παράταση για το Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού

  Παρατείνεται η  προθεσμία για την  υποβολή αιτημάτων για το Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού 2023 μέχρι και 15/02/2023, ώρα 15:00. λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης όλων των Σωματείων

Περισσότερα