Παράταση δήλωσης αποθεμάτων στερεών καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία παρατείνεται η ισχύς της 100318/18-10-2022 απόφασης σχετικά με την υποχρέωση «Δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων». Η ισχύς της υπ’ αρ. 100318/18-10-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων» (Β’5437) παρατείνεται από τη λήξη της (30.12.2022) έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων αφορά αποκλειστικά στα ακόλουθα είδη: α) Καυσόξυλα παντός είδους, και ειδικότερα: αα) κωνοφόρων, αβ) οξυάς, αγ) καστανιάς, αδ) πλατάνου,…

Περισσότερα