Και στις επιχειρήσεις οι 120 δόσεις με ΠΝΠ- Παρατάσεις σε Κτηματολόγιο και επιδοτήσεις εταιρειών

Το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού ενημερώνει για τα κατεπείγοντα θέματα που ρυθμίζονται, δεδομένου ότι μετά την από 11.6.2019 διάλυση της Βουλής δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης.   Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφορά τα εξής θέματα: – Επεκτείνεται και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ακαθάριστα έσοδα έως δύο εκατομμύρια ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση. – Για τη διασφάλιση της εύρυθμης εφαρμογής, από την 1η Ιουλίου 2019, του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα…

Περισσότερα