Πατήρ Χριστοφόρος Γ. Γουρλῆς: Τό εὐχαριστῶ τῆς καρδιᾶς μου

Ἀδελφοί μου, Χριστός Ἀνέστη! Μέ τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Μητρός Του, τῆς Μεγαλόχαρης,παραμένω ὄρθιος, σταθερός καί ἀκλόνητος στήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας καί στίς ἀρχές μου, παρά τήν δίωξίν μου. Τοῦτο τό ὀφείλω στόν Παντοδύναμον Θεόν, Τόν Ὁποῖον προσκυνῶ καί δοξάζω, ἐπαναλαμβάνοντας τά λόγια τοῦ πολυάθλου Ἰώβ ” εἰ τά ἀγαθά ἐδεξάμεθα ἐκ χειρός Κυρίου, τά κακά οὐχ ὑποίσομεν΄ Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας “. Ἀκολούθως, νοιώθω τήν ἀνάγκην νά ἐκφράσω τό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τῆς καρδιᾶς μου πρός ὅλους ἐσᾶς, οἱ ὁποῖοι ποικιλοτρόπως…

Περισσότερα