Αναστάσιμο μήνυμα πατρός Αντωνίου

«Ἰδού γάρ ἡμῖν παραγέγονεν ἡ ποθεινή καί σωτήριος ἑορτή, ἡ ἀναστάσιμος ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ τῆς εἰρήνης ὑπόθεσις, ἡ τῆς καταλλαγῆς ἀφορμή, ἡ τῶν πολέμων ἀναίρεσις, ἡ τοῦ θανάτου κατάλυσις, ἡ τοῦ διαβόλου ἥττα». Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος Αγαπητοί μου αδελφοί και συνοδοιπόροι, Χριστός Ανέστη! Μέσα σε έναν κόσμο που μαστίζεται από αδικία, πανδημία και πολέμους, σε έναν κόσμο που μοιάζει να έχει χάσει τον σκοπό του, έρχεται και πάλι ο Αναστημένος Ιησούς Χριστός  να φέρει την ειρήνη, να καταλύσει  τον πόλεμο και τον θάνατο και να νικήσει…

Περισσότερα