Απάντηση στον Περιφερειακού Συμβούλου Στρατή Κυρατζή για το θέμα των επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων .

    Σε απάντηση των δηλώσεων  σε τοπικά ΜΜΕ του Περιφερειακού Συμβούλου Στρατή Κυρατζή  για το θέμα των επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων σημειώνουμε τα εξής: Οι διαδικασίες χρηματοδότησης των αθλητικών σωματείων έγιναν μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος και είναι απολύτως νόμιμες. Τα σωματεία που ενισχύονται είναι αυτά που δικαιούνται βάσει νόμου να επιχορηγηθούν και αυτά τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτονται από την πολιτεία, όπως συνέβη και πέρυσι. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα μοίρασμα σε ημετέρους και καμία πελατειακή πολιτική, όπως ισχυρίζεται ο…

Περισσότερα