Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν τις πινακίδες αυτοκινήτων τους

Με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις ΔΟΥ για όσα προβλέπει ο νόμος 4530 που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2018 και επιβάλλεται η καταστροφή και ανακύκλωση των πινακίδων κυκλοφορίας, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ,των οχημάτων που τελούν σε κατάσταση ακινησίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δεκαοχτώ συνεχόμενους μήνες. Η διάταξη ισχύει και αναδρομικά για όλα τα οχήματα, των οποίων οι πινακίδες κυκλοφορίας ήταν ήδη κατατεθειμένες στις Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλαδή την 30η Μαρτίου 2018. Αυτό σημαίνει πως καταλαμβάνει όσες πινακίδες είχαν κατατεθεί 18 μήνες,…

Περισσότερα