Πλύσιμο και απολύμανση κάδων στην περιοχή του Βροντάδου

Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων απορριμμάτων συνεχίζεται με την περιοχή του Βροντάδου. Το ειδικό όχημα πλυντήριο, την Τρίτη 31/03, με το πλύσιμο και την απολύμανση των κάδων στις γειτονιές του Βροντάδου, συμβάλει στη διατήρηση της καθαριότητας της Πόλης και στη διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων.

Περισσότερα