Απόσυρση του πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης ζητά το Τοπικό Συμβούλιο της Λαγκάδας

Η Λαϊκή Συνέλευση της Λαγκάδας, που συνήλθε στις 23/10/2019, με αφορμή την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Τοπικού Συμβουλίου, απαιτεί την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του άρθρου 179, που ιδιωτικοποιεί παραπέρα τις βασικές υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου. Βιώνοντας οξύτατα ως κοινότητα τα καθημερινά προβλήματα και τις ελλείψεις προσωπικού, με τη σειρά μας απαιτούμε: Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων σε βασικούς τομείς, με βάση τις αυτονόητες ανάγκες μας. Για το Τοπικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Πάσσας    

Περισσότερα