Νέα Προγράμματα Απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα νέα προγράμματα  απευθύνονται σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα της επικράτειας, και  χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης  υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους gov.gr, στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon Οι επιχειρήσεις  που δεν μπορούν  να υποβάλουν αίτηση  στα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης με καθεστώς ενίσχυσης de minimis λόγω σώρευσης ή λόγω εξαιρέσιμης δραστηριότητας, δύναται  να αιτηθούν στο πρόγραμμα επιλέγοντας καθεστώς ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ).Στο πρόγραμμα Προεργασίας δεν…

Περισσότερα

13.189 νέες θέσεις εργασίας μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ

  13.189 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το Α΄ εξάμηνο του 2021 μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ   Συνολικά 13.189 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το Α΄ εξάμηνο του 2021 μέσω των ενισχυμένων και βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση κατά 117% και 71% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και του 2019. Παρά το lockdown και τις πρωτόγνωρες επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταγράφει σταθερή αύξηση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Στο…

Περισσότερα