Πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών στον Δήμο Χίου

Συνεχίζεται το πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος των ευάλωτων νοικοκυριών, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την ΚΥΑ- ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 ΦΕΚ 276/Β 23-01-2023 . Τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί ενισχύονται με έκτακτο ειδικό βοήθημα προκειμένου να εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους. Πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: • Οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αποσυνδεθεί έως και τις 31/12/2022 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. • Η αποσύνδεση να αφορά στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.…

Περισσότερα