Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στα Νησιά του Β. Αιγαίου

Τα νησιά Χίο, Λέσβο και Σάμο θα επισκεφτεί ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, από Κυριακή 21 Απριλίου έως Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.Θα πραγματοποιήσει συναντήσεις εργασίας με φορείς των νησιών και εθελοντικούς φορείς για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Επίσης, θα επισκεφτεί τα νοσοκομεία των νησιών και τα αντίστοιχα τμήματα αιμοδοσίας  για την αξιολόγηση του έργου τους αναφορικά με τη συλλογή αίματος, την ενημέρωση για πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην άσκηση του έργου τους και την επίλυσή τους σε συνεργασία με…

Περισσότερα