Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτικούς από το Ιδιωτικό ΕΠΑΛ TEENS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν.) και ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ),  με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ1831 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2019-20. Υποβολή αιτήσεων έως: 15/07/2019 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr    

Περισσότερα