Αυστηρότερους κανόνες για μείωση σκουπιδιών από ρούχα και τρόφιμα ζητά το Ε.Κ

Τα είδη ένδυσης και υπόδησης ανέρχονται σε 5,2 εκατ. τόνους αποβλήτων ετησίως στην ΕΕι Το Κοινοβούλιο ενέκρινε προτάσεις για την καλύτερη πρόληψη και μείωση των αποβλήτων από τρόφιμα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση του πλαισίου για τα απόβλητα με 514 ψήφους υπέρ, 20 κατά και 91 αποχές. Αυστηρότεροι στόχοι για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων Με το νέο πλαίσιο, προτείνουν υψηλότερους δεσμευτικούς στόχους μείωσης των αποβλήτων που πρέπει να επιτευχθούν σε εθνικό επίπεδο έως τις…

Περισσότερα