Σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α.Ν. Χίου: “Απαράδεκτο, ανυπόστατο και εντελώς ψευδές το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δήμου Χίου”

Απαράδεκτο, ανυπόστατο και εντελώς ψευδές μπορεί να χαρακτηριστεί το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δήμου Χίου Ζερβάκη Αντώνιου με Θέμα: «Στελέχωση Υπηρεσιών Δήμου Χίου» που απέστειλε στους Προϊσταμένους Δ/νσεων, Προϊσταμένους Τμημάτων και στους εργαζόμενους του Δήμου. Συγκεκριμένα,την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77270 έγγραφό του με Θέμα: «Στελέχωση Υπηρεσιών Δήμου Χίου», ο Γενικός Γραμματέας αφού διαπιστώνει τη σοβαρή υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου, την απαγόρευση προσλήψεων που έχουν  επιβάλει οι κυβερνήσεις και  τις οποίες οι Δημοτικές  Αρχές διαχρονικά  υπηρετούν, ζητά από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες να καταγράψουν τις…

Περισσότερα