Αγορά του κτηρίου Σπυρίδωνα Βουραντά από τον Δήμο Ψαρών για την στέγαση λαογραφικού μουσείου και πινακοθήκης

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που λήφθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου, αποφασίστηκε η απ’ ευθείας αγορά του ακινήτου των κληρονόμων του Σπυρίδωνα Βουραντά, με σκοπό τη στέγαση του λαογραφικού μουσείου και της πινακοθήκης του νησιού μας. Πρόκειται για παλαιό διώροφο κτίσμα, εμβαδού 150 τ.μ., με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που συνάδουν απόλυτα με την επιλεγμένη χρήση του. Η αγοραία αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 105.000 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του εκτιμητή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο…

Περισσότερα