ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου ενημερώνει  ότι οι Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ Εργαστηριακοί Ιατροί όλης της Χώρας θα διατηρήσουν τα Εργαστήρια τους κλειστά από τις 8 Μαΐου 2024, λόγω των υπερβολικών και αδικαιολόγητων περικοπών στις οποίες υπόκεινται οι αμοιβές τους, για τις εξετάσεις που πραγματοποιούν. Πιο συγκεκριμένα, εδώ και μια δεκαετία ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει  κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο ποσό για τις εργαστηριακές εξετάσεις των ασφαλισμένων, υπολογισμένο μάλιστα με τιμές του 1991! Οι εργαστηριακοί ιατροί, βάσει των συμβατικών τους υποχρεώσεων είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν όλα τα ιατρικά παραπεμπτικά που τους κατατίθενται, υπερβαίνοντας…

Περισσότερα