Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2023 – 2024

Από την Χίο οι σχολικές μονάδες, που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2023-2024 είναι οι εξής: 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου – Καρράδειο και Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων – Βούρειο.

Περισσότερα

Τα 203 σχολεία τα οποία εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τέσσερα σχολεία στην Χίο

Ορίστηκαν, με απόφαση την οποία υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή, οι 203 σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022-2023. Από Χίο εντάσσονται: Δημοτικό Σχολείο Κάμπου, Δημοτικό Σχολείο Καρυών, Δημοτικό Σχολείο Πυργίου και 11ο Δημοτικό Χίου Αστική Σχολή.

Περισσότερα