Εγκρίθηκε το Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, Π.Ε. Χίου

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, Π.Ε. Χίου, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το κείμενο και οι χάρτες της εγκεκριμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Χίου.    

Περισσότερα