Εντός των φυσιολογικών ορίων η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα σχολεία του νησιού

Από κλιμάκιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) μαζί με τον προϊστάμενο του Τμήματος Τ.Π.Ε του Δήμου Χίου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις επιπέδων Ηλεκτρομαγνητικης Ακτινοβολίας σε Σχολεία της πόλεως των Θυμιανων και του Βρονταδου. Όλες οι μετρήσεις ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων και θα αποσταλεί εντός των ημερών λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων η οποία και θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Χίου.  

Περισσότερα