Κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία: Διατηρητέος στο βαθμό του Ταξιάρχου ο Γ. Κεβόπουλος

  Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Γεωργίου Γιάννινα και Λάζαρου Μαυρόπουλου: Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω έντεκα (11) Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δημήτριος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ Αστέριος ΔΟΥΒΑΛΗΣ Κωνσταντίνος ΜΠΑΛΛΑΣ Γεώργιος ΤΣΕΤΣΙΚΑΣ Νικόλαος ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος…

Περισσότερα