Τα πρόστιμα για παραβάσεις πυροπροστασίας

  Για τις παραβάσεις σε μέτρα, μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, τα πρόστιμα καθορίζονται από 200 € έως και 5.000 €, ενώ σε περίπτωση τέλεσης της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους, το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται. Η επιβολή των προστίμων εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την επιβολή τυχόν άλλων υφιστάμενων διοικητικών κυρώσεων. Για τις παραβάσεις της πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους, τα πρόστιμα καθορίζονται από 100 έως 1.000 ευρώ. Αναλόγως του ημερήσιου δείκτη επικινδυνότητας (όπως αυτός εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π), μπορεί να φθάσουν από 400…

Περισσότερα