ΣΩΣΤΕ ΤΟ “ΧΩΡΙΟ” ΣΤΟ ΑΙΠΟΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (Ανοικτή επιστολή προς τα μέλη του Δ.Σ. Χίου)

  Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Όπως πληροφορήθηκα, αύριο Τετάρτη 12 Οκτωβρίου ε.ε. καλείσθε σε συνεδρίαση προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξετασθεί από μέρους σας πρόταση της “Προμηθευτικής Α.Ε. Ο.Τ.Α.” για πώληση στο Δήμο Χίου, ακινήτου της στη περιοχή του Αίπους (προφανώς αφορά τον υποθηκευμένο χώρο που καταλαμβάνει το λεγόμενο “Τουριστικό Χωριό” με τα, επ΄αυτού κτίσματα).  Το σημαντικό αυτό περιουσιακό στοιχείο, τυπικά μεν ανήκει στην “Προμηθευτική Α.Ε.”, όμως, κατ’ ουσίαν, αποτελεί δημοτική περιουσία δεδομένου ότι ο Δήμος κατέχει το 97% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Η περιουσία αυτή, ως γνωστόν, δημιουργήθηκε μετά…

Περισσότερα