Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση του έργου «Μελέτη Επισκευής Δημοτικού Ακινήτου στην οδό Λιβανού για τη Δημιουργία Κέντρου Νεότητας» από την Τριήρης

  Η «Τριήρης Αναπτυξιακή» ΑΕ ολοκλήρωσε τα παραδοτέα του Α΄ Σταδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Χίου που αφορά στο έργο: «Μελέτη Επισκευής Δημοτικού Ακινήτου στην οδό Λιβανού για τη Δημιουργία Κέντρου Νεότητας». Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 15 Δεκ 2022 και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες Αποτυπώσεις και Αρχιτεκτονική προμελέτη Γεωτεχνική Μελέτη  

Περισσότερα