Ξεκινά τον Οκτώβριο η «Αποκατάσταση Βατότητας Αγροτικού Οδικού Δικτύου Ψαρών»

  Υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της αναδόχου εταιρείας «Πυλώνας Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΑΡΩΝ», συμβατικού προϋπολογισμού 92.876,19 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης οκτώ (8) μηνών ενώ η έναρξη των εργασιών αναμένεται εντός του Οκτωβρίου. Το αντικείμενο των εργασιών εστιάζει στη βελτίωση της βατότητας και της ασφάλειας του βασικού οδικού άξονα από τον οικισμό προς τη θέση «Διασέλι». Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε μήκος 305,00μ. και…

Περισσότερα