Χάρτα δικαιωμάτων πολίτη από τον Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

            Έναν χρήσιμο οδηγό για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του πολίτη όσον αφορά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, δημιούργησε ο Συμπαραστάτης του Πολίτη, Γιώργος Παπαδόπουλος. Πρόκειται για τη χάρτα δικαιωμάτων των πολιτών όπου μέσα σε 10 σελίδες παρουσιάζονται όλα τα δικαιώματα του πολίτη από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Όπως εξήγησε ο   κ. Παπαδόπουλος είναι ένας οδηγός που κάθε πολίτης οφείλει να τον μελετήσει. « Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε ύστερα από δική μου εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Χάρτα δικαιωμάτων του πολίτη. Έπειτα…

Περισσότερα